Hur man använder en 6 volt batteriladdare

October 30

Hur man använder en 6 volt batteriladdare


Batteriladdare används för att leverera likström, elektrisk energi till ett batteri. Denna elektriska energi vänder den kemiska reaktionen mellan batteriet elektrolyten och batteriplattorna och därmed återställa batteriets laddning.

Eftersom ett batteri kan bli allvarligt urladdat eller skadas om en batteriladdaren är ansluten felaktigt, är det viktigt att uppmärksamma polaritet batteriladdarens kontakter med avseende på batteripolerna.

Instruktioner

1 Anslut batteriladdaren till vägguttaget. Fäst batteriladdaren plusledning (typiskt markerad med en röd tråd eller röd isolerad batteriklämma) till den positiva batteripolen.

2 Fäst batteriladdaren minusledning (typiskt kännetecknas av en svart tråd eller svart isolerad batteriklämma) till batteriets minuspol. Slå på laddaren.

3 Låt batteriladdaren leder är anslutna till batteriet i minst en timme. Ta bort batteriladdaren leder och kontrollera spänningen över batteripolerna; spänningen läsning bör vara mellan 6V och 6,3 volt.