Hur man ställer in Comcast Cable digitalbox fjärrkontroller till TV-apparater

September 25

Hur man ställer in Comcast Cable digitalbox fjärrkontroller till TV-apparater


Comcast är en populär kabel-TV-företaget som använder en mottagare rutan för att ta in all programmering till TV: n. Mottagaren innefattar en fjärrkontroll du använder för att justera inställningarna och stationer på din receiver, men du kan också programmera den för att styra din TV. Detta gör det möjligt att använda en enda fjärrkontroll i stället för två, vilket sparar förvirringen att bestämma vad fjärrkontrollen används för vilken uppgift.

Instruktioner

1 Slå på TV: n, sedan hitta din tv-programkod från instruktionsboken som följer med Comcast mottagare och fjärrkontroll.

2 Tryck på "TV" knappen längst upp på fjärrkontrollen, tryck sedan ner och håll "Setup" tills lampan på fjärrkontrollen blinkar två gånger. När detta inträffar kan du släpper knappen Inställningar.

3 Skriv in fem-siffriga koden till din tv. Fjärrkontrollen blinkar nu två gånger igen för att beteckna programmeringen är en framgång.

4 Upprepa processen om fjärrkontrollen inte blinkar. Detta innebär att du använt fel kod. Många tv-märken har flera koder som för dem, så att du kan behöva prova fjärrkontrollen programmering några olika tidpunkter.