Var är 2004 BMW 325xi Batteri?

October 16

Var är 2004 BMW 325xi Batteri?


Batteriet i 2004 BMW 325xi är notoriskt svåra att lokalisera, inte bara på grund av dess icke-standardläge, men också för att BMW placerade polerna vid starthjälp och testa elsystemet på en annan plats. Oavsett om du komma åt batteriet eller terminal inlägg beror på om du behöver komma åt batteriet nuvarande eller själva batteriet.

Behov av batteriet

Innan tillgång till batteriet, avgöra vad du behöver från batteriet. Behöver du komma åt den fysiska batteri för att ersätta eller ta bort strömmen till BMW: s elsystem? Eller behöver du tillgång till ström från batteriet? Denna bedömning kommer att avgöra var du komma åt batteriet eller batteripolerna liksom bekvämligheten för när och där du kommer att göra jobbet.

Åtkomst till Trunk

Eftersom den fysiska Batteriet är placerat i bagageutrymmet, tillgång till det att få fart på motorn får inte vara bekvämt. Om du behöver komma åt den fysiska batteri för att ersätta det eller på annat sätt kontrollera korrosion, bör du rensa stammen första, särskilt på höger sida, där batteriet är belägen. Också vara medveten om att om batteriet är dött, måste du använda nyckeln för att öppna bakluckan eftersom den interna frisättning inte har makt.

Åtkomst batteriet

Efter att rensa stammen av hinder, lokalisera panelen på höger sida av stammen som täcker batterifacket. Vrid ratten på panelen för att frigöra låset och ta bort panelen. Om du måste ta bort batteriet, kan du ta bort klämmorna på batteripolerna och ta bort klämman som håller batteriet på plats.

Komma åt fart Terminals

Om du behöver komma åt batteriets elektrisk ström, kan du utnyttja det med fart terminaler i motorrummet. Det positiva uttaget är markerad med en röd remsa på en kabel som leder till en liten svart låda på passagerarsidan av bilen. Ta bort locket på den svarta lådan för att komma åt den positiva polen. Du kan komma åt minuspolen, vilket indikeras med en svart remsa som leder in i en annan svart låda, eller så kan du ansluta till någon annan bare-metal jordpunkt på bilen.