Hur man beräknar gas körsträcka Använda det metriska systemet

October 24

Hur man beräknar gas körsträcka Använda det metriska systemet


Bränsleeffektivitet är hur långt du kan köra den mängd gas som används. Om du märker en plötslig nedgång i bränsleeffektivitet, kan din bil behöver repareras. Enligt den amerikanska miljöskyddsmyndigheten, kan reparera en trasig syresensor förbättra din gas effektiviteten med upp till 40 procent. Istället för att använda miles per gallon, mäter metersystemet bränsleeffektivitet i kilometer per liter. För att beräkna din gas körsträcka med hjälp av metersystemet, måste du veta hur långt du har kört och hur mycket gas du har använt.

Instruktioner

1 Fyll din bil med gas och återställa trippmätaren. Sedan köra bilen tills det är nära att tömma.

2 Fyll bilens bensintank och registrera antalet liter du in i och antalet miles på din trippmätare.

3 Multiplicera antalet miles från 1,61 till konvertera från miles till kilometer. Till exempel, 280 miles motsvarar 450,8 km.

4 Multiplicera antalet liter av 3,785 att konvertera från gallons till liter. Till exempel skulle 14 gallon vara 52,99 liter.

5 Dividera antalet körda kilometer (från steg 3) med antalet liter gas som används (från steg 4). I det här exemplet dela 450,8 med 52,99 för att finna att bilen fick 8,51 km per liter.