Bogsering Tips för 2002 Jeep Wrangler

November 26

Bogsering Tips för 2002 Jeep Wrangler


När rätt utrustad, hade 2002 Jeep Wrangler en maximal dragkapacitet på 2000 pounds och nyttolast på 800 pounds. Körning med släpvagn, båt eller husvagn med 2002 Jeep Wrangler tillför en helt ny dynamik till körupplevelsen. Den ytterligare längd, bredd och vikt kan förändra hur Wrangler svarar. Efter enkla bogsering tips kan göra bogsering lättare.

Vikt

Jeep och dess bogsering förpackning får inte väga mer än bruttosläpvagnsvikt (GTW). GTW är vikten av släpvagnen och dess last. En GTW som är tyngre än Jeep kan orsaka farliga bromsförhållanden.

Fylla på Trailer

När du laddar en släpvagn, fördela vikten ordentligt är av yttersta vikt. Last skall lastas på ett sätt som håller tyngdpunkten lågt, fördelar vikten jämnt över hela trailern och säkerställer last är säker. När belastningen inte är korrekt placerad det kan orsaka en förlust av kontroll.

Hitching

När spände en släpvagn till Wrangler se båda parkerade på jämna ytor. Detta ger lättare inriktning och korrekt låsning mellan kulan-fästet och bollen.