1993 Ford Mustang Engine Felsökning

December 6

1993 Ford Mustang Engine Felsökning


Problem med din Ford Mustang motor kan diagnostiseras med uppmärksam körning, en angelägen luktsinne och hörsel. Du kan också pop huven och utforska motorn, men diagnostisera en motor genom trial and error kan vara tidskrävande. En 1993 Ford Mustang har en självtestning diagnossystem på plats, och med hjälp av det kommer att spara mycket tid. Eftersom Mustang föregår 1996 och standardisering av omborddiagnos, måste du göra fordonet utför ett självtest, som är lätt att göra.

Instruktioner

1 Starta motorn och låt Mustang varm till normal driftstemperatur, sedan stänga av motorn. Växling till neutralläge eller park, sedan i parkeringsbromsen. Se till att luftkonditioneringen är avstängd.

2 Öppna Mustang huva för att komma till motorrummet. Du letar efter två saker. Den "Självtest Outlet" är en sexsidig, trapets nav med sex platser. I närheten hittar du en enda utlopp på pigtailed tråd. Detta är den "Self Test Input".

3 Leta upp jordplatsen på sexsidiga "Self Test Outlet." Titta på den nedersta raden startar sedan från höger och räkna tre hål över. Anslut "Self Test Input" till "Self Test Outlet" med en bygel.

4 Sätt din nyckel i Mustang tändning till "Tillbehör" -läge.

5 Räkna koden som förmedlas till dig genom Mustang kontrollera motorn ljus. Ford felkoder är antingen två- eller tresiffriga sekvenser. Det första numret kommer att visas genom långa blinkar och efterföljande siffror kommer att bli kortare blinkar. Till exempel kommer kod 22 har två långa blinkar en kort paus och två korta blinkningar. Det kommer att finnas en längre paus för att visa början av en ny kod. Skriv alla koder ner.

6 Slå upp Fords OBD-I koderna på nätet. När du har hittat definitionerna för de koder du har spelat in, du vet var i motorn att starta en ytterligare utredning.