Hur man återställer en digital kabel-TV- serienummer

September 6

En digital kabelbox är i huvudsak en mottagare som innehåller all information programmeringen av din kabel-tv-anslutning. Du ansluter den digitala kabelbox till TV: n för att förvärva samtliga bevakade kanaler. Varje kabelbox har ett serienummer och ett modellnummer. Även om du inte kan ändra dessa siffror, kan du dock återställa konfigurationerna till fabriksinställningen. Observera att du kommer att behöva fjärrkontrollen till digital kabel rutan för att slutföra denna uppgift. Dessutom kommer olika kabel-tv-boxar har lite olika sätt att återställa.

Instruktioner

1 Slå på TV: n. Slå på digital kabel box.

2 Tryck på knappen "Meny" på fjärrkontrollen.

3 Använd pilen för att välja "Setup" eller "Installation" alternativ beroende på den digitala kabelboxen.

4 Välj det alternativ som säger något av följande: ". Standardinställningar" "Första installationen", "Fabriksåterställning", "Full RETUNE" eller Dessa alternativ, återigen, beroende på kabel-TV rutan som du använder.

5 Tryck på "OK" -knappen på fjärrkontrollen för att bekräfta återställningen. Beroende på den digitala kabelbox kan du bli ombedd att en nyckel eller PIN-kod eller en kod. Prova "0000" eller "1234" Kontakta din digital kabel box manual om dessa två koder inte fungerar.