Florida bilolycka Laws

April 25

Florida bilolycka Laws


Trafik lagar varierar kraftigt från staten, liksom försäkringskrav för förare. Innan en olycka inträffar, är det klokt att du studerar lagarna i ditt tillstånd för att säkerställa att du agera på lämpligt sätt före, under och efter händelsen. Florida är en av många no-feltillstånd med avseende på auto olyckor.

rapporterings~~POS=TRUNC

Florida kräver att polisen kontaktas för varje olycka där försäkringsersättningar förväntas. Vissa stater avskräcka sådan kontakt om det inte finns skador eller trafik hindras. Florida polisen vanligtvis kommer att utfärda en rapport som anger tid, plats och omständigheterna kring olyckan och de kommer sannolikt intervju vittnen om bilägare inblandade inte överens om detaljerna.

bedöma Blame

Florida är en no-feltillstånd, vilket innebär att varje försäkring förare betalas för kostnader personskada genom sin egen försäkring. Beslutsfattarna i 12 delstater har antagit ingen fel politik för att undvika utdragna domstolsförfaranden. När det gäller skador på egendom, är en bestämning av fel som gjorts av utredaren så den felande förarens försäkring måste betala fordran för oskyldiga förare.

försäkrings~~POS=TRUNC

På grund av Floridas status som en no-fel tillstånd, personskador skydd försäkring krävs för varje förare. Detta säkerställer att skadade bilister täcks ekonomiskt frigöra akutmottagningar från behovet av att ge okompenserade vård. Egendom skada ansvar krävs också.