Hur man installerar en Honda ATV Winch

May 26

Hur man installerar en Honda ATV Winch


Vinschen på en Honda All-Terrain Vehicle (ATV) kommer att hjälpa dig när du fastnar och är avgörande för tunga lyft. Du behöver denna vinsch om du rida på berg, grov stigar eller raviner. Din modell av Honda ATV kommer att avgöra vilken vinsch du ska köpa. Installationen är inte svårt om du har en vän hjälp.

Instruktioner

1 Placera monteringsplattan på de främre stödstänger. Med hjälp av spärr set, fast monteringsplattan med konsolerna som medföljer Honda vinsch. Medan din vän håller vinschen, infästning av vinschen till monteringsplattan med konsolerna och spärr set.

2 Anslut sex-gauge ledningar till vinschen. Anslut den positiva ledningen till den positiva ingången och den negativa kabeln till den negativa ingången. Bly trådarna bakom vinsch och monteringsplattan längs insidan av höger framskärm till kontaktor rutan under sätet bredvid batteriet.

3 Ansluta de negativa och positiva kablarna från vinschen till kontaktorn rutan. Skruva kontakterna på kontaktor rutan och anslut kablarna. Kontaktorn box gör det möjligt för vinschen att arbeta utan att motorn är igång.

4 Vrid vinsch på att säkerställa att den fungerar. Strömbrytaren är på vinschen på vänster eller höger sida.

Tips

  • Inköps Honda vinschar på din Honda ATV återförsäljare eller från Hondapowersports.com.