Hur man spelar in på en videobandspelare från en Verizon HD-kabelbox

January 28

Hur man spelar in på en videobandspelare från en Verizon HD-kabelbox


Verizon HD kabel-boxar omfattar sammansatta audio-video utgångar för att koppla upp en video så att du kan spela in kabel-TV-program. Anslutningen kräver en standard AV-kabel med RCA-kontakter i varje ände, liksom tomma VHS-band för inspelning.

Instruktioner

1 Anslut kontakterna på vardera änden av AV-kabeln från färgade tre matchande utgångar på baksidan av Verizon rutan till in / spela uttagen på baksidan av videobandspelaren.

2 Ställ Verizon rutan kanalväljaren till önskad kanal för inspelning.

3 Sätt i ett tomt VHS-kassett i videobandspelaren och spola tillbaka, om det behövs.

4 Tryck på "Tape Speed" knappen på videobandspelaren fjärrkontrollen för att välja en inspelningslängd. SP inställningen kommer att spela i två timmar. SLP inställningen kommer att spela i sex timmar.

5 Tryck på videobandspelarens inspelningsknappen, vanligtvis ut med en röd cirkel, för att börja tejpning programmet.