Hur du återställer ett Garmin Street i3

June 23

Återställa Garmin Street Pilot i3 kan bli nödvändigt om enheten fryser eller plötsligt slutar fungera som det är tänkt. Återställning kommer att tvinga operativsystemet att starta och återställa alla grundinställningar i GPS-enheten, rensa eventuella fel eller fel som har inträffat. I vissa sällsynta fall, kommer återställning inte löser problemet och GPS måste gå till Garmin för reparation. Adressen att skicka det till kan erhållas genom att kontakta Garmin kundtjänst eller från bruksanvisningen.

Instruktioner

1 Tryck och håll strömbrytaren på framsidan av din Garmin för att driva den. Låt det sitta i ungefär en minut, sedan trycka på knappen och låt enheten startas. Om detta inte återställa enheten, fortsätter till nästa steg.

2 Koppla den externa strömsladden från Garmin. Öppna batterifacket på baksidan av enheten och ta bort de två AA-batterier från Garmin. Låt det sitta i ungefär en minut.

3 Installera de två AA-batterier i batterifacket, mycket uppmärksamma på de negativa och positiva markeringar på enheten och sedan installera batteriluckan.

4 Anslut den externa strömförsörjningen till Garmin och tryck på strömbrytaren, vilket gör att enheten att starta om. Om detta inte löser du problem, måste du kontakta Garmin om hur du skickar in den för service.