Komponenter i en manuell växellåda

May 31

Transmissionen är den del av fordonet som överför kraft från motorn till hjulen. När en bil (eller lastbil) rör vid låga hastigheter, är motorn producerar för mycket vridmoment för hjulen att arbeta effektivt. En överförings utnyttjar kraften motorn och minskar den för de behov som för tillfället. En manuell växellåda är en transmission i vilken växling sker av föraren. Den har färre delar än dess motsvarighet, en automatisk transmission.

Svänghjul och Tryckplatta

Svänghjulet är fäst på vevaxeln, vilket i sin tur är fäst vid motorn. Den är ansluten till kopplingen med en tryckplatta, som trycker det ordentligt mot kopplingen för att säkerställa att den energi som genereras av motorn överförs till kopplingen och därefter till transmissionen.

Koppling

Kopplingen är den faktiska kopplingen mellan motorn och transmissionen. När den är i ingrepp, visar det dreven anslutna till transmissionen. Men dess viktig funktion som den kan kopplas ur. När föraren trampar ner kopplingspedalen mixtra, kopplings rör sig, kopplar bort motorn från transmissionen. Detta gör det möjligt för föraren att växla - annars skulle han flytta mot en rörlig svänghjul, vilket skulle skada dem.

kugghjul

De flesta transmissioner har sex växlar av olika nyckeltal, varav fem går framåt och en som går i omvänd ordning. Ju högre förhållandet är, desto mer effekt som överförs till hjulen.

Utväxlingsförhållandena är hur motorns effekt reduceras. Om en växel har dubbelt så många tänder som det drivande kugghjulet, då det kommer att behöva snurra två gånger för varje gång den drivande redskap snurrar. Genom växling (med skiftande ratten), kan föraren styra mängden makt han behöver hans motor beroende på omständigheterna.

Kugghjulen identifieras med nummer på växel inuti fordonet. De lägre växlarna (börjar med ett) är för att driva låga hastigheter, medan högre växlar (t.ex. 5) är för högre hastigheter.