Hur man installerar Airhead Solid Diode Board Mounts

November 24

Avgiftssystemet för BMW motorcyklar kallas systemet airhead laddning. Den består av flera delar, bland annat en fast diod fastsatta på kortet, spänningsregulator, batteri och generator. BMW diodkortet konverterar växelström från generatorn till likström, som kan användas för att ladda batteriet och andra elektriska system på motorcykeln. Det tar ungefär en timme att byta ut dioden fastsatta.

Instruktioner

1 Ta bort BMW negativa batterikabeln med skiftnyckeln.

2 Leta reda på diodfastsatta på kortet som ligger alldeles intill generatorn och statorn.

3 Koppla bort statorn tråd och generatorn tråd, som är fästa till dioden kortet.

4 Ta bort fästskruven som håller den gamla diodfastsatta på plats. Ställ in den nya diodfastsatta på plats. Sätt fästskruven och dra åt den med skruvmejseln.

5 Anslut generatorn tråd och stator tråd till respektive uttag på diodfastsatta.

6 Byt BMW motorcykel negativa batterikabeln med skiftnyckeln.