Hur ställa in tiden i en 1988 Ford Ranger

December 1

Allt du behöver för att ställa in tiden i en 1998 Ford Ranger är en kulspetspenna. Det är möjligt att ställa in datum och tid i vanlig format, liksom i förfluten tid format också. Om du inte har någonsin ställa in klockan innan, det tar mindre än fem minuter.

Instruktioner

1 Dra ut knappen "Time" som ligger på användargränssnittet i Ranger klocka, använd sedan kulspetspenna för att trycka någon av de två knapparna för att ange korrekt tid i timmar format. Ett "A" eller "P" kommer att dyka upp på displayen, vilket timmar i AM PM format. Knapp "1" ändrar timme, och knappen "2" ändrar minuter.

2 Ställ in datum genom att dra ut "Date" -knappen, sedan använda kulspetspenna för att skjuta de två knapparna till önskad inställning. Tryck på knappen "1" kommer att öka månaden och knappen "2" kommer att flytta fram datum.

3 Ställ in förfluten tid genom att dra ut knappen "E / T" tills den låses. Använd kulspetspenna att trycka på knappen "1" för att stoppa förfluten tid, och knappen "2" för att fortsätta ansamling.

Tips

  • Dra inte ut både "Time" och "Date" knapparna samtidigt när man försöker att ställa klockan.