Vilka är farorna med att köra med en knäckt vindruta?

January 29

Vilka är farorna med att köra med en knäckt vindruta?


Spruckna vindrutor är olagliga nästan överallt i USA, även om de exakta reglerna varierar från staten. Din vindruta skyddar dig och låter dig se när du kör. Sprickor påverkar vindrutan integritet och försämra synfältet, beroende på deras placering. Vindruta sprickor utgör en fara och bör repareras så snart som möjligt för att förhindra värre problem senare. Även en liten chip kommer att förvärras av vibrations eller miljötemperaturvariationer.

Synskada

En sprucken vindruta kan blockera en del av vyn medan du kör, särskilt om det är på förarsidan av bilen. Sprickor på passagerarsidan orsakar också problem när du skanna din synfältet för fotgängare, bilar och andra potentiella faror. Ett litet chip eller spricka kanske inte verkar problematiskt, men det kan sprida oväntat när som helst om du aldrig få fast. Du kan köra och plötsligt konfronteras med en utökad spricka mitt i vägen för vyn.

stödstruktur

I vissa fordon, vindrutan tjänar också som en viktig del av fordonets stödstrukturen. I dessa fall, kan vindrutan skador kompromissa strukturell integritet. Ditt tak kanske grotta i om du får en dålig vraket med en skadad vindruta. Till exempel berättade auto glas reparatör Dale medlemsavgift Fox 16 News som påverkar olycks går igenom hytten på vissa Ford lastbilar, vilket gör vindrutan sprickor särskilt farlig.

krockkuddar

Främre krockkuddar gå ut med en hel del kraft och expandera ofta upp mot vindrutan. Krockkudden kan skicka farliga glasskärvor flyger genom luften om den träffar en sprucken vindruta som inte har integritet att hålla fast eller splittras säkert. Både förare och passagerare kan allvarligt minska med den resulterande glasbrott.

Finanser

Din ekonomi är i fara om du kör med en sprucken vindruta, eftersom denna skada är olagligt nästan överallt. Vissa stater bara straffa dig om du har ett chip eller spricka av en viss storlek i vindrutan, medan andra är mer strikt och smälla dig med böter för även mindre skador. Vissa grundar sin bedömning på positionen av skadan. Kontrollera din statens lagar om du märker ett chip eller spricka i vindrutan för att se om du kan köra lagligt. Få skador repareras så snart som möjligt, även om det faller inom juridiska riktlinjer, eftersom det kan expandera och bli olagliga.

överväganden

Många bil försäkringsbolag täcker vindrutan reparation utan självrisk. Prompt reparation av denna skada hindrar en sämre spricka och eliminerar farorna med vindrutan skador. Har chips och sprickor repareras omgående, om du har en sådan täckning. Professionella reparationer är snabb och billig eftersom de flesta chips är repareras genom att injicera en polymerharts i kaviteten. Detta stabiliserar glaset och stoppar ytterligare skador. Gör-det-själv-kit finns också.