Hur du ansluter en aktiv subwoofer till en stereo Mixer

October 5

Hur du ansluter en aktiv subwoofer till en stereo Mixer


En stereo mixer formar ljudsignaler för optimalt ljud i konsert applikationer och studioinspelningar. Blandare är utrustade med en rad olika utgångar för att återskapa den bearbetade ljud, inklusive subwoofer utgångar för anslutning av mixern till subs som producerar lågfrekventa bas. Aktiva subwoofers är självdriven, vilket innebär att de innehåller en inbyggd förstärkare för makt. Aktiva subs inte placera några effekt krav på förstärkare, så ampere kan användas för andra effektbehov, till exempel stereohögtalare och musikinstrument.

Instruktioner

1 Stäng av stereomixerbordet och dra ur subwoofer elektriska sladden från strömförsörjningen.

2 Sätt i kontakten i ena änden av en subwoofer-kabeln i Sub "OUT" uttaget på stereo mixer. Pluggen går rakt in i uttaget tills det plats med ett klickljud.

3 Anslut den andra änden av kabeln till "Input" uttaget på baksidan av sub.

4 Anslut sub elektriska sladden och justera volymreglaget på baksidan till den önskade nivån.

Tips

  • Anslut subwooferkabeln till mixern innan du ansluter sub in el.