Hur Återställ underhålls ljus på en Toyota Highlander

June 10

Dagarna för att hålla koll på bilens körsträcka för att avgöra när det är dags att serva bilen är borta. Din Toyota Highlander använder motorn datorn för att mäta motorvarv och temperatur för att bestämma när underhåll behövs. När den tiden kommer, antingen ett meddelande upplyst på multiinformationsdisplayen eller en ljus under varvräknaren lyser, beroende på hur din Highlander är utrustad. När tjänsten är avslutad, måste underhåll ljus för att återställas, så att den kan avgöra när nästa service behövs.

Instruktioner

1 Vrid tändningsnyckeln till "On" läge, men inte starta motorn. Lokalisera vägmätare knappen, vilket är nära den vänstra sidan av hastighetsmätaren på instrumentbrädan. Tryck på vägmätaren knappen och håll den intryckt tills du når trippmätare "A." Vrid tändningen till "Lock" -läge.

2 Tryck och håll ner trippmätaren återställningsknappen när du vrider tändningen till "ON".

3 Observera antingen multifunktionsdisplay eller trippmätare, beroende på hur din Highlander är utrustad. Multifunktionsdisplay ligger ovanför radion, mellan de två övre luftventiler. Resemätaren ses i den lilla displayen mellan varvräknaren och hastighetsmätaren. När indikator underhåll återställs, läser multifunktionsdisplay "Complete" och trippmätaren återställs till "000000."