Colorado Gas Prishistorik

May 28

Colorado Gas Prishistorik


Gas är dyrt i Colorado, och i morgon lovar alltid ännu större prisökningar, eller så det verkar. Undersöka historiska trender runt om i landet och i Colorado kan klargöra huruvida gaspriserna faktiskt stiger så dramatiskt som de verkar.

Gaspriserna i USA

Efter justering för inflation förrän omkring år 2000, när gaspriserna slog en all-time low, hade priset på gas har trend lägre för år. De högsta gaspriserna, efter justering för inflationen, var cirka 1919.

Bensin prisutvecklingen i Colorado

Sedan 2000, gaspriserna är högre, men justerat för inflation, inte så hög som det verkar. Topp i slutet av 2008 på runt $ 4 per gallon, sjönk till cirka $ 1,50 i början av 2009 och svävar mellan $ 2,50 och $ 2,75 under 2010, har gaspriserna inte riktigt nått rekordnivåer efter justering för inflation. Perioden från mitten av 1980-talet till slutet av 20-talet, när gaspriserna var stabila och lägre, gör gällande prissvängningar verkar mer dramatisk.

Naturgas Prisutvecklingen i Colorado

Av intresse för jämförelse är priset på naturgas. Kostnaden för naturgas i Colorado har varit på en stadig ökning sedan 1995. Det totala priset har stigit från 95 cent per tusen kubikfot 1995 till nästan $ 7 i 2008.