Hur man byter en Grand Prix Katalysator

December 10

Hur man byter en Grand Prix Katalysator


En katalysator hjälper filtrera bort oönskade gifter och utsläpp från avgas som lämnar motorn. Katalysatorn finns under din Pontiac Grand Prix bakom där avgasröret lämnar motorn. Ett igensatt katalysator minskar motoreffekten. Ersätta det är lämpligt som en fungerande katalysator krävs för att vara på ett fordon att passera utsläppsprov.

Instruktioner

1 Gå till din lokala auto butik och berätta det år din Pontiac Grand Prix bil. Köp rätt modell av katalysator för din bil.

2 Skjut under sidan av bilen och leta reda på katalysatorn. Katalysatorn ligger bakom motorn. Avgasröret från motorn är bultad till fronten av den katalytiska omvandlaren och avgasröret som leder till Grand Prix ljuddämparen är fastskruvad på den bakre delen av den katalytiska omvandlaren.

3 Skruva de tre skruvarna på framsidan och baksidan av katalysatorn.

4 Sätt den nya katalysatorn på plats. En pil kommer att ligga på botten av katalysatorn och pilen ska peka mot din motor.

5 Skruva de tre bultarna tillbaka till framsidan och baksidan av den nya katalysatorn.