Hur man installerar en radio i en C6 Corvette

September 11

En populär uppgradering för C6 Corvette är att ersätta radioenheten. Eftermarknads radioapparater erbjuda en förbättring över fabriken förstärkaren finns i Corvettes radio. Du måste se till att den nya radio du köper är kompatibel med din Corvette. I vissa fall kan du behöva en adapter så att din nya radio kommer att ansluta till fabriken ledningsnätet. När du har tagit bort den gamla radion, måste du veta hur man installerar den nya enheten.

Instruktioner

1 Anslut antennkabeln till baksidan av radioenheten i ingången märkt för antennen.

2 Anslut den elektriska kontakten från fabriken sele på baksidan av radioenheten. Vissa radioenheter för Corvette kan kräva adapter som ska komma med din nya radio. Anslut nålas kontakten på fabriken ledningsnätet i kontaktomvandlare och sedan ansluta den elektriska kontakten på baksidan av radion.

3 Skjut radioenheten i instrumentbrädan av C6 Corvette. C6 har fyra monteringshål som håller radion. Radion måste ha fyra monteringshål också. Vissa radioapparater får använda en monteringsadapter för att se till att radion passar korrekt i C6 streck. Trä skruvarna för att säkra radion i instrumentbrädan.

4 Snap trim bezel över radioenheten.