Hur man byter en hastighetssensor

September 13

Hastighetssensom är en magnetisk spole ansluten till botten av transmissionen på de flesta fordon. Byte av hastighetssensorn är en fråga om att vrida det och skruva i en ny sensor. Hastighetssensorn övervakar hastigheten på transmissionsorgan och förmedlar denna information till mätaren klustret för att tala om för dig hur snabbt du ska flytta. Om hastighetsmätaren slutar fungera, beror det troligen på hastighetssensorn har misslyckats. Att ersätta den, behöver du en ny sensor och några enkla verktyg.

Instruktioner

1 Höj fordonet på pallbockar. Om bilen sitter mycket låg på marken, jack det upp på pallbockar. Använd den främre jack punkten bakom radiatorn att höja fordonet upp. Placera jack står under fram nypa svetsar och sänka bilen på läktaren.

2 Klättra under fordonet och lokalisera hastighetssensorn. Sensorn är placerad på undersidan av överföringen, eller den kan vara placerad på endera sidan av transmissionshuset. Det ser ut som en liten plugg stickning av transmission med en elektrisk stickpropp som är ansluten till dess ände.

3 Ta bort den elektriska kontakten genom att trycka på frigöringsfliken på toppen av pluggen och dra anslutningen isär.

4 Ta bort sensorn genom att vrida den moturs med en öppen ände eller en skiftnyckel.

5 Installera den nya hastighetssensor. Installationen är baksidan av borttagning.

Tips

  • För specifik information om hur du byter bilens hastighetsgivare, se särskilt bilens manual (se Resurser).