Hur man tråd en Tap

February 27

En kran är ett verktyg som används för att göra hongängor, med andra ord, ett hål som är gängat på sidorna för en skruv, bult eller annat redskap för att gänga in. Kranen Verktyget består av kranen själv (cylindriskt metallstycke avsmalnande i ena änden med gängor) och kranen handtaget. Skapa hålet först, sedan sätter kranen i hålet för att skapa tråden. Använd skärolja för att smörja gängprocessen.

Instruktioner

1 Borra hål rätt diameter in i metallen till rätt djup som måste gängas.

2 Torka skärolja runt kranen på tråden. Placera änden av kranen i det borrade hålet vid en 90-graders vinkel (vinkelrätt) mot ytan av hålet. Tryck kranen och göra en medurs kvarts varv innan vrida den moturs för att frigöra hål metallspån.

3 Vrid kranen annan medsols kvarts varv, innan att vrida den moturs igen för att ta bort marker. Fortsätt på detta sätt tills du trär hålet helt.

Tips

  • Håll kranen väl oljad under spetsdragningen. Oljan kommer också att hjälpa till att stoppa kranen från överhettning eller bryta.