Hur man byter bakrutan av en smart Cabrio

May 28

Hur man byter bakrutan av en smart Cabrio


Smart Cabrio är ett utmärkande super-mini som kombinerar bekvämligheten med en kompakt och bränslesnåla fordon med åtnjutande av en tvåsitsig cabriolet. Iögonfallande bakre delen av Smart Cabrio har ett helt annat utseende och design än andra konvertibler. Bakrutan av Smart Cabrio kommer att behöva bytas ut om den är sprucken eller trasig. Bakrutan limmas till sufflett taket; Därför sufflett taket måste bytas ut för att ersätta fönstret tillbaka.

Instruktioner

1 Parkera Smart Cabrio på plan mark.

2 Dra av skyddstak, som ligger under taket, från insidan av fordonet för att komma åt fyra bultar.

3 Ta bort de fyra skruvarna med en spärrnyckel, vrida dem moturs.

4 Glida av spoiler, om sådan finns, och dra sufflett taket bort från bilen.

5 Upprepa steg 2 till 4 i omvänd att installera den nya mjuka övre taket på din Smart Cabrio. Om taket sitter ojämnt, dra åt justerings på den lutande sidan av taket.