Hur Tune en Edelbrock 750

August 22

Trimma Edelbrock 750 förgasare regelbundet kommer att hålla motorn igång mer effektivt och ger bättre motorprestanda samt mer bränsle körsträcka. Den Edelbrock 750 är inte svårt att avstämma, och kan åstadkommas på ca 30 minuter med några grundläggande verktyg. Den Edelbrock 750 har två justerskruvar på framsidan av förgasaren, precis under namnskylt, så att du kan justera förgasaren utan att ta bort luftrenaren.

Instruktioner

1 Vrid båda justeringsskruvarna på Edelbrock 750 förgasare medsols med en skruvmejsel tills skruvar botten utan att över dra åt dem. Vrid skruvarna tillbaka moturs ett helt varv, och starta motorn.

2 Låt motorn värmas upp tills choke locket inne i förgasaren öppnas upp, och dra sugslangen från vakuumporten på framsidan av förgasaren. Fäst vakuummätare till vakuumporten, och justera båda skruvarna ett kvarts varv åt gången, omväxlande fram och tillbaka tills du når den högsta läsningen möjlig på mätaren med motorn i trim.

3 Vänd tomgångs blandning skruven på främre högra sidan av förgasaren ett kvarts varv motsols för att få en smalare inställning.

Tips

  • För att förhindra skador, vara försiktig med varma motordelar då avstämning av Edelbrock 750.