Hur man byter en stöldskydd ställdon på en Dodge Caravan

March 5

Makt dörrlås är en trevlig bekvämlighet att ha i bilen. Men om motorn som driver låset, känd som ett ställdon, slutar fungera, blir din bekvämlighet snabbt en skuld. Byta en stöldskydd ställdon på en Dodge Caravan är inte ett mycket svårt arbete. Med rätt reservdel och lite arbete att ta bort dörrpanelen, det är ett jobb som den genomsnittliga personen kan göra på mindre än en timme.

Instruktioner

1 Ta bort luckan. Bänd ut skruvlocket på dörrfrigöringshandtaget och ta ut skruven. Bänd ut skruvlocket i dörrhandtaget koppen och ta bort skruven. Ta bort skruven i den nedre framsidan av dörrpanelen. Bända runt botten och sidorna av dörrpanelen med en panel verktyg för att frigöra snäpplåsen. Lyft luckan bort.

2 Koppla kabelanslutningarna till ställdonet. Lyft klippet håller kontakten på plats och skjut isär kontakterna för att ta bort den.

3 Lossa kopplingen som förbinder ställdonet till låset och ta bort skruvarna som håller ställdonet på plats. Ta ut genom dörren.

4 Anslut kabelkontakten till nya ställdon och testa dess funktion. Montera ställdonet på plats och anslut kopplingen (se Resurser).

5 Sätt tillbaka dörrpanelen, vända dina tidigare åtgärder för att göra det.