Hur man programmerar en RCA Remote

June 3

RCA: s universalfjärrkontroll är förprogrammerad med kod 000 för "TV" -knappen, "VCR" knappen och "Cable" -knappen. "AUX" är programmerad med kod 037, som är för videospelare. Kontrollera först att se om de förprogrammerade koder arbeta med de enheter du har. Om inte, kan du antingen programmera fjärrkontrollen med kända koder från en lista eller utföra en kodsökning.

Instruktioner

1 Slå på enheten som ska programmeras.

2 Slå upp koden för enheten på RCA Universal Remote webbplats. Se avsnittet Resurser nedan.

3 Tryck och håll "Code Search" -knappen på fjärrkontrollen.

4 Tryck och släpp knappen som motsvarar den enhet du vill ställa upp. Till exempel, "TV" eller "VCR" -knappen.

5 Ange den tresiffriga koden du ligger på RCA Universal Remote webbplats.

6 Släpp "Code Search" -knappen.

7 Tryck på en knapp på fjärrkontrollen som "Channel Down," till exempel, och se om enheten fungerar korrekt. Om det är, behövs inga ytterligare åtgärder. Om det inte är, bör du utföra en kodsökning.

8 Upprepa steg 1 till 4 och sedan trycka på "Power" knappen tills enheten stängs av. När enheten stängs av tryck och släpp "Enter".

9 Testa fjärrkontrollen. Om det fortfarande inte fungerar upprepa code-search steg tills den gör.