Hur man byter Säkringar i en Pontiac Grand Prix

July 25

Det är möjligt att blåsa en elektrisk säkring i din Pontiac Grand Prix när som helst, oavsett om du äger basen, GXP eller GT modell. Medan en modell som är äldre än 1987 kan ha säkringar på olika platser, till processen byta en säkring är densamma. Byt ut en trasig säkring på bara några minuter.

Instruktioner

1 Stäng av Grand Prix innan du börjar att ersätta en säkring. Hitta säkringsdosan inne i handskfacket på passagerarsidan av instrumentpanelen.

2 Titta bakom en liten bin till höger insidan av handskfacket. Dra locket för att komma åt säkringarna.

3 Kontrollera omslagets insida av säkringsboxen för säkring avdragare och notering av säkringar som finns där. Använd säkringen avdragare för att ta bort säkringen du behöver. Till exempel, i en 2000 Pontiac Grand Prix, är torkar säkringen i slitsen märkta WIPER.

4 Skjut en ny säkring som har samma klassning i det öppna facket tills den snäpper. I Steg 3 exempel skulle torkarna använder en 25-amp mini säkring.

5 Stäng säkringsdosan och handskfacket och starta om Grand Prix. Verifiera den nya säkringen är i fungerande skick.

Tips

  • De högre ström säkringar, såsom horn eller tändning, återfinns i under motorhuven säkringsdosan. Locket är märkt SÄKRINGAR så det är lätt att hitta.