Eftermarknaden Takluckor & Läckande

July 19

Eftermarknaden Takluckor & Läckande


Både elektrisk och manuell, existerar soltak i olika storlekar och stilar. Medan vissa bilägare väljer att köpa fordon med soltak redan installerat, kan andra förare välja alternativet eftermarknaden.

Eftermarknad mot fabriksinstallerade

Bil konstruktörer taket på bilen runt fabriksinstallerade taklucka och göra vissa justeringar för att säkerställa att de vattentäta tätningen möjligt. Installera en eftermarknad soltak kräver att skära ett hål i taket och innertaket. Detta predisponerar eftermarknads takluckan till läckage.

läckage Orsaker

Dräneringsrör blockeras av löv eller smuts orsakar vanligen läckage. Torka trågen i takluckan ner med en våt trasa och blås tryckluft genom rören för att rensa bort eventuella blockeringar. Läckande gummitätningar eller felaktigt installerade soltak kräva ett besök till en taklucka installation butik

garantier

Fråga om garantier på något arbete som utförts av takluckan installatören. Se till att få garantin skriftligen. Fråga din fordonstillverkaren om huruvida eller inte installation av en eftermarknad soltak upphäver garantier för någon del av fordonet.