Specifikationer för en Vesa 200x100

February 25

Video Electronics Standards Association, eller VESA, är ett företag som formulerar normer för kontaktdon, fästen och andra tillbehör för bildskärmar. Bland deras normer är väggfästen för platta bildskärmar, som varierar i storlek och specifikationer. MIS-E är en VESA-standard som mäter 100 av 200 millimeter.

monteringsmönster

VESA MIS-E gränssnittet har en sex-håls monteringsytan som mäter 200 mm från hålet till vänster hålet till höger och 100 mm från hålen på toppen till hålen på undersidan.

Skärmstorlek

200 av 100 mm monteringsgränssnitt rymmer medelstora platta bildskärmar. I allmänhet kommer skärmar med en skärmstorlek mellan 23 inches och 30,9 inches passa VESA MIS-E gränssnitt.

vikt Belastning

MIS-E 200 med 100 mm monteringsgränssnitt har utformats för att rymma en viktbelastning på upp till 50 pund.