Definition av hur hybridbilar Work

January 25

Definition av hur hybridbilar Work


Hybridbilar är en vanlig typ av hybridelfordon kända för sin enastående bränsleekonomi. Till synes komplicerat, är deras verksamhet mycket enklare än många uppfattar.

Definition

Per definition är ett elektriskt hybridfordon en som kombinerar kraften av en traditionell förbränningsmotor med effektiviteten av en elektrisk, batteridriven motor.

mindre motor

Tillsatsen av den elektriska motorn möjliggör användningen av en mindre, mer effektiv motor, som hjälper till att förbättra bränsleekonomin.

Elektrisk effekt

Elmotorn används för extra acceleration och för att driva fordonet under tomgång eller kör långsamt. Detta gör det möjligt för motorn att stänga av sig själv, vilket ytterligare förbättrar bränsleekonomin.

Regeneration

Batteriet som driver den elektriska motorn regenereras under bromsning genom att omvandla den kinetiska energin hos ett fordon i rörelse till elektricitet.

bensin Uppträdande

Det krävs fortfarande bensinmotorn att öka driving range och makt. Ändå har dessa fordon varit kända för att gå mer än 500 miles på mindre bränsle och utan att behöva laddas.