Hur man hämtar Raderade telefonnummer på en mobiltelefon

May 9

Förlorade mobiltelefonnummer kan utvinnas från mobiltelefoner som använder flyttbara minneskretsar kallas abonnent identifiera moduler, SIM. Telefonnumren kan återvinnas från SIM-kortet med hjälp av data återvinning programvara.

Instruktioner

1 Hur man hämtar Raderade telefonnummer på en mobiltelefon

En dator med en USB-port behövs för dataåterställning från ett SIM-kort.

Installera mobiltelefon data återvinning programvara på din dator.

2 Ta ut SIM-kortet från din mobiltelefon. Placeringen av SIM-kortet varierar något från en mobiltelefon modell till en annan; De grundläggande stegen för SIM-kortet bort är densamma: Ta tillbaka av din mobiltelefon, ta bort batteriet och leta reda på SIM-kortet. Kortet kan installeras i en liten dörr, eller det kan ha att glida upp och ut.

3 Placera SIM-kortet i ett SIM-kort återhämtning stick.

4 Sätt återhämtningen stick SIM-kortet i en USB-port på datorn. Följ på skärmen för att återställa förlorade telefonnummer.