Så här byter bränslefilter på en Volvo 740 Turbo

October 25

Bränslesystemet på Volvo 740 Turbo har en kapsel bränslefilter utformade för att hålla föroreningar såsom sediment och skräp ur bränsleinjektorerna. Som bränsle färdas ut ur bränsletanken, försätts den i bränsleledningarna. Gasen strömmar sedan till inloppsöppningen av bränslefiltret. När gasen kommer in i bränslefiltret kapseln, passerar det genom en fibered filter som fångar och fällor föroreningar från gasen. Den rena gasen strömmar därefter ut ur utloppsöppningen av bränslefiltret till bränsleinjektorerna.

Instruktioner

1 Parkera Volvo 740 Turbo i en säker arbetsplats med en jämn yta. Se till att arbetsområdet är väl ventilerat så att rökgaser kan fly.

2 Ta bort bränslelocket från påfyllningshalsen bränsletanken. Detta kommer att ta alla bränsletrycket från bränslefiltret.

3 Jack föraren & # 039; s sida bakhjulet och placera domkraften stå under den bakre fästpunkten. Långsamt sänka domkraften tills Volvo 740 sitter säkert på stödfoten. Låt domkraften i uppfällt läge.

4 Krypa under förar & # 039; s sida bakre delen av Volvo 740 nära hjulet och lokalisera bränslefiltret. Bränslefiltret är monterad inuti tvärbalken som är framför bränsletanken.

5 Placera droppskålen under bränslefiltret. Ta bort den övre bränsleledningen genom att vrida den övre bränsleledningen mutter moturs med en metrisk fast nyckel. Ta sedan bort den nedersta bränsleledningen genom att skruva den nedersta bränsleledningen mutter moturs med samma nyckel.

6 Dra ut bränslefiltret ur klämman. Skjut den nya bränslefiltret i klämman med pilen som är stämplat på den nya bränslefiltret pekar mot bränsleledningen som reser till motorn och bort från bränsleledningen som går från bränsletanken.

7 Skruva båda bränsleledningarna tillbaka på bränslefiltret och dra åt med det metriska skiftnyckel. Skjut dropp panorerar ut från under Volvo 740.

8 Skruva tanklocket tillbaka på påfyllningshalsen bränsletanken. Slå på tändningen i tio sekunder och sedan tillbaka ut igen. Slå på tändningen och utanför tre gånger och sedan starta motorn. Låt motorn gå i ungefär trettio sekunder och sedan stänga av den.

9 Jack baksidan av Volvo 740 tillbaka upp och ta bort stödfoten. Sänk domkraften och dra domkraften ut från under Volvo 740.

Tips

  • Pilen på bränslefiltret representerar flödet av gasen genom bränslefiltret från bränsletanken till motorn.
  • Rök inte runt gas.
  • Bär skyddsglasögon vid byte av bränslefiltret.