Felsökning en Sony Wega 50-tums TV

February 21

WEGA motorn är en bildkvalitet system som tillverkats av Sony 1998-2005, då systemet skyltas BRAVIA. Under den tiden har flera typer och storlekar av TV-apparater som producerats under WEGA namn, inklusive 50-tums bakprojektion modeller. Dessa uppsättningar används LCD (liquid crystal display) skärmar med en bakre projektorlampa för att producera uppsättningar fanns tunnare och mindre än vanliga bakprojektion modeller, men billigare än platta LCD-skärmar. Det finns flera saker som du kan felsöka för att åtgärda problem som du kan ha med en 50-tums Sony Wega TV.

Instruktioner

1 Kontrollera nätsladden. Se till att strömkabeln är ordentligt ansluten till ett eluttag och att eluttaget är i drift.

2 Kontrollera anslutningar audio / video. Om du försöker att titta på och externt ansluten enhet, kontrollera att kablarna video- och ljud är ordentligt anslutna till baksidan av WEGA-TV samt till själva enheten. Kontrollera även att du har ställt in korrekt ingångskanal.

3 Kontrollera "Power / Standby" LED-ljus på framsidan av TV: n. Om lampan blinkar i skurar av tre, sedan lampluckan på baksidan av TV: n är löst. Om lampan blinkar i skurar av två, då den inre temperaturen i TV: n är för hög. Kontrollera att alla ventiler är tydliga och låt TV svalna innan du använder den igen. Om lampan blinkar kontinuerligt, då uppsättningen kan ha ett internt problem och behöver service från en Sony Service Center.

4 Kontrollera "Lampan" LED-ljus. Om det blinkar rött, sedan den installerade lampa har gått ut och behöver bytas ut. Se TV: ns bruksanvisning för specifika instruktioner om vilken typ av lampa för att ersätta den med och hur man byter den.

5 Vila TV faktor inställningar. Medan TV: n är påslagen, håll "Up" knappen på fjärrkontrollen och tryck på "Power" -knappen på fjärrkontrollen. TV: n stänger av sig själv och tillbaka på. Detta kommer att återställa alla TV: ns inställningar och tydliga och anpassade justeringar du har gjort.