Hur man vidarekoppla samtal från fast telefon till mobil

July 4

Ibland när du måste lämna ditt hem eller kontor, men har inte råd att missa ett visst samtal, du känner behov av att vidarekoppla samtal från fasta till din mobiltelefon. Lyckligtvis är detta möjligt idag eftersom de flesta telefon tjänsteleverantörer erbjuder "vidarekoppling". Proceduren att ställa denna funktion upp är ungefär densamma, oavsett vilken tjänsteleverantör du är med.

Instruktioner

1 Lyft telefonluren och vänta på kopplingston.

2 Tryck på "* 72". I vissa områden kan du behöva slå "72 #."

3 Lyssna efter kopplingston och slå numret mobiltelefon som du vill att dina samtal vidarebefordras.

4 Vänta två korta toner, följt av ringa. Du kommer då att bekräfta din begäran.

5 Vänta tills uppringda numret som ska besvaras, vilket innebär att funktionen har aktiverats framgångsrikt.

6 Lägg på.