Hur man använder en Canon XTi

August 23

Hur man använder en Canon XTi


Canon Rebel XTi är en 10,1-megapixel digital SLR-kamera som skapats av Canon för amatörfotografer som vill få ut mer av sin kamera mer än de kan få med en traditionell punkt och skjuta. Om du nyligen har köpt en Canon XTi, lära sig att ta bilder med kameran är en ganska enkel process.

Instruktioner

1 Driva kameran genom att skjuta strömbrytaren på toppen av kameran till "På". En grön lampa tänds på kamerans ovansida indikerar den är påslagen.

2 Vrid hjulet på toppen av kameran till den gröna rutan ikonen för att öppna en helautomatiskt läge med kameran eller "P" om du vill manuellt styra inställningarna kameror. XTi har också en stående läge betecknas med en symbol av ett ansikte, liggande läge betecknas med en symbol av ett berg, sportläge som utsetts av en ikon för en kör man och en makroläge för att ta bilder av objekt nära kameralinsen utsedda av en blomma ikon. Förvandla din kamera till ett av dessa lägen för att få kameran automatiskt sig till de optimala inställningarna.

3 Vrid omkopplaren på vänster kamerans lins till "MF" om du vill styra kamerans fokus eller "AF" manuellt om du vill använda kamerans autofokus. Autofokus initieras genom att trycka ned avtryckaren halvvägs, vänta tills kameran fokuserar och sedan trycka på knappen ner resten av vägen för att ta ett foto. Manuell fokusering styrs genom att vrida den yttersta ringen på framsidan av kamerans lins.

4 Tryck på knappen på kamerans baksida märkt "ISO" för att ändra ISO-inställningen för kameran. ISO-inställningen liknar en traditionell kameror filmhastighet och bestämmer hur känslig en kamera är för ljus. En låg inställning som 200 skulle användas i ljusa situationer där du vill att kameran ska vara mindre känsliga. En högre inställning som 1600, skulle användas i en ovanligt mörk situation där du vill att kameran ska vara mer känsliga för ljus.

5 Tryck på knappen på baksidan av kameran som ser ut som ett flertal pappersark, för att initiera kamerans kontinuerligt läge. Även i kontinuerlig drift kan du hålla ned avtryckaren och kameran tar bilder kontinuerligt. Kontinuerligt läge är bra för snabbrörliga händelser som hamnar där åtgärden alltid förändras.