Hur man byter Bakljus i en 1996 Honda Accord

February 20

Honda Accord bakljus är enkla att ersätta med en hylsnyckel och Hylsnyckelsats. Kontrollera bakljus åtminstone var sjätte månad för att säkerställa att de har inte utbränd. Körning med en utbränd bakljus kan potentiellt skada dig och andra förare, samt motiverar en trafik biljett.

Instruktioner

1 Ta allt från stammen för att få tillgång till ljus. Grab, och drar, i kanten av mattan som ligger närmast stötfångaren. Domkraften lagras under mattan och måste tas bort. Använd en hylsnyckel för att ta bort skruvarna som håller fast uttaget facket.

2 Tryck på frigöringsflikarna på baksidan av bakljusen. Denna kontakt är kraftkällan till bakljusen. När fliken släpps försiktigt skaka kontakten för att separera anslutningen från lampan.

3 Vrid bakljus moturs. När det inte längre vänder drar ljuset rakt ut.

4 Sätt den nya bakljus, och vrid medurs för att låsa. En klickande ljud hörs när ljuset är låst. Ge det en liten bogserbåt, se till att den är säker.

5 Anslut fliken på kontakten till glödlampan. Ge det en mild bogserbåt för att vara säker på att det är säkert.

6 Vrid tändningsnyckeln till "ON". Kontrollera att ljus verk, däribland när blinkers används.