Hur man kan bli av tidsstämplar

February 16

Hur man kan bli av tidsstämplar


Tidsstämplar ange datum eller tid på bilder och videoklipp. Stänga inställningen tidsstämpel på din telefon eller digitalkamera hindrar tidsstämpeln visas på dina foton och videoklipp i framtiden. Du kan använda bildredigeringsprogram för att ta en tidsstämpel av befintliga digitala bilder.

Instruktioner

Ta bort tidsstämpel

1 Ange kamerans eller telefon kamerans inställningsmenyn. Om processen kommer att variera något från kameran till kameran, de allmänna stegen är desamma.

2 Välj "Visa inte" från tidsstämpel menyn.

3 Ta ett foto att se tidsstämpeln bort.

Ta bort tidsstämplar Med Software

4 Öppna bildredigeringsprogram som Adobe Photoshop eller Microsoft Paint. Om du inte har bildredigeringsprogram, använda en onlinetjänst som Photoshop Express.

5 Öppna ditt foto i bildredigeringsprogram.

6 Välj den del av bilden som du vill behålla, utan tidsstämpel valts.

7 Klicka på "Redigera", "Crop". Du kommer nu att ha en beskuren bild utan tidsstämpel.