Hur man ändrar glödstiften på en 2001 F-250

September 27

Om du äger en 2001 Ford F-250, är ​​det en bra idé att veta hur man ändrar glödstiften. F-250 har en dieselmotor, vilket innebär att det kräver värme från glödstift för att starta motorn. Dieselbränslet och en lika stor mängd luft injiceras in i cylindrarna, och glödstiften värma cylindrarna så att luften och bränsleblandningen exploderar. Om glödstiften går dåligt i F-250, kan du ersätta dem ganska lätt.

Instruktioner

1 Lyft huven på din F-250 och stötta öppen.

2 Koppla bort kablarna från batteriet genom att lossa kabelklämmor och dra kablarna från batteriet.

3 Dra kopparanslutningstrådar från glödstiften genom att dra dem ordentligt med händerna.

4 Skruva loss fästbulten med 16 mm hylsnyckel vrida den moturs.

5 Dra glödstiftet för hand.

6 Sätt din nya glödstift till platsen där den gamla glödstiftet var.

7 Dra glödstiftet med hylsnyckel vrida den medurs.

8 Upprepa steg 3 till 7 för de återstående glödstiften.

9 Återanslutningskabeln.

10 Anslut batterikablarna och stäng huven.