Hur man gör genvägar i Windows Mobile 6

January 19

Genvägar i Windows Mobile 6 kan du enkelt få tillgång till program utan att behöva söka efter dem. Skapa genvägar i Windows Mobile 6 kräver att du hittar den fil du vill skapa en genväg för, kopiera och klistra in genväg på den plats du vill. Om du gör det kan du placera genvägen på en plats där du kan komma ihåg var den är, vilket gör det enkelt för dig att få tillgång till programmet.

Instruktioner

1 Navigera till den fil du vill skapa en genväg till. Ta pennan och peka på filen och hålla den på plats. Välj "Kopiera" från menyn som visas.

2 Navigera till den plats där du vill placera genvägen. Ta pennan och peka på en tomt utrymme på det område där du vill placera genvägen.

3 Håll pennan på plats och välj "Klistra in genväg" från menyn som visas.

Tips

  • Placera genvägar i startkatalog får dem att börja när enheten startas.