Canon XL1 Instruktioner

January 15

Canon XL1 Instruktioner


Canon XL1 digital videokamera fångar bilder, ljud och stillbilder professionellt och sparar allt på en MiniDV kassettband. XL1 har ett utbytbara objektiv, vilket gör att du kan ta bort den aktuella linsen och fästa kompatibla speciallinser. Sökaren är justerbar och kan flyttas i olika riktningar för att passa dina inspelningsbehov. Efter XL1 är inställd och laddad, bör du ta XL1 på en tur med några grundläggande operationer.

Instruktioner

1 Twist "Power" ringa på den vänstra sidan av kameran till ikonen rektangel eller "Easy Recording" -funktionen. Strömlampan lyser rött och ordet "Paus" visas i sökaren eller okularet. Tryck på knappen "Start / Stop" antingen ovanpå handtaget eller på höger sida av XL1 att starta inspelningen. Tryck på "start / stopp" -knappen igen för att pausa eller stoppa inspelningen.

2 Twist "Power" ratten för att välja olika inspelningslägen för olika belysnings tillfällen. Vrid ratten för att välja "Auto" för regelbundna eller varje dag inspelningsförhållanden och möjlighet att justera andra inställningar, till exempel exponering och vitbalans. Välj "Manual" för att göra alla anpassningar XL1 själv, såsom slutartid och bländare. Välj "Spotlight" att filma patienter som är mycket starkt upplyst Ställ ratten på "TV" för att prioritera slutartiden över automatiskt öppning. Välj "AV" för att ge bländarprioritet över automatiskt slutartiden.

3 Tryck på "Zoom" spaken på högra sidan av kameran eller på toppen av handtaget för att zooma objektivet till eller bort från en scen. Tryck någon av zoomknapparna mot "T" för att zooma in motivet. Tryck någon av zoomknapparna mot "W" för att zooma bort från ämnet. Du kan också styra zoom genom att vrida på zoomringen på objektivet.

4 Vrid "Power" ratten ett inspelningsprogram som "Enkel inspelning" funktion och tryck på "Bild" knappen på handtaget eller på höger sida av XL1 halvvägs för att flytta in i fotoläge och göra det möjligt för XL1 automatiskt fokusera i ämnet. Ordet "Foto" blinkar inuti sökaren och fotoindikatorlampan lyser grönt när motivet är fokuserat. Fullt tryck någon av "Foto" för att ta bilden.

5 Tryck på "Rec Sökning +" eller "Rec Search -" knappen när XL1L är i "Paus" eller "Standby" -läge för att bläddra framåt eller bläddra bakåt genom film respektive att hitta en inspelningspunkt.

6 Vrid "Power" ratten "VCR" för att granska bilder. Tryck på "Play" -knappen på baksidan av handtaget för att starta uppspelningen. För att stoppa bandet, tryck på "Stop" -knappen. Tryck på "Rew" eller "FF" för att flytta bakåt eller framåt respektive genom filmen.