Hur man tar bort Strålkastare Från 1995 Lexus SC400

November 20

Hur man tar bort Strålkastare Från 1995 Lexus SC400


Strålkastarna på din 1995 Lexus SC400 belysa vägen när du kör på natten. Strålkastarna på SC400 använder ett reflekterande underlag på strålkastarhuset att initialt sprida ljuset från lampan, och huvudhusets reflekterande stöd bidrar till att fokusera strålkastarljuset på vägbanan. Den SC400 s strålkastare livslängd kan vara upp till 1000 timmar, men kan variera beroende på en mängd olika faktorer. Vid byte strålkastarna, måste du veta hur man tar bort dem.

Instruktioner

1 Öppna huven och leta reda på skruvarna på ovansidan av strålkastarhuset.

2 Ta bort skruvarna som håller strålkastaren på plats och skjut huset framåt.

3 Koppla ur strålkastare strömkontakten från baksidan av strålkastaren.

4 Ta bort dammskyddet från baksidan av strålkastare.

5 Vrid strålkastare kragen moturs och dra strålkastaren ut på baksidan av strålkastarhuset.