Hur identifiera Motorcycle Brake problem

March 11

Hur identifiera Motorcycle Brake problem


En av de viktigaste och ofta försummade, komponenter i en motorcykel är dess bromsar. När bromsarna inte är en motorcykel kvar med mycket få medel för att stoppa sig själv. Broms problem presentera sig på många olika sätt, ofta förekommer i form av en mjuk bromsspak drag som förhindrar att bromsen arbeta vid sin fulla potential. Låsta eller icke-funktionella bromsar kan också utvecklas, blir stora problem om de lämnas därhän. Identifiera dessa problem och lokalisera orsaken kan göras hemma, men kräver en grundläggande förståelse för hur hydrauliska bromssystem fungerar.

Instruktioner

1 Inspektera hela bromskretsen för läckor eller punkteringar som kan orsaka en förlust av hydraultryck. Detta innefattar bromsledningar och alla beslag på bromsoket och huvudcylindern. Punkteringar och läckor kan tillåta luft och fukt att komma in i kretsen, vilket skapar en förlust i hydraultryck.

2 Dra i bromshandtaget. Har spaken känna fast eller känns det mjukt och sörjig? En mjuk bromsspaken är ett tecken på att luft är instängd i bromsledningen, störa hydraultrycket mellan bromsoket och bromsspaken. Bleed bromsledningen vid bromsoket och avlägsna eventuella luftbubblor för att återställa det hydrauliska trycket i bromssystemet.

3 Ta bort bromsvätskebehållarens lock och ta en titt på bromsvätska. Ren vätska är oftast klart och ljust bärnstensfärgat. Om vätskan är mörkt och grumligt, har det förorenats av fukt uppbyggd och kommer att skapa en förlust av hydraultryck i ledningen. Fukt kan också skapa en slemmig rest som kan täppa till huvudbromscylindern och bromsok kolvarna om de inte hanteras. Dränera vätska från hela bromskretsen och fyll på med ny vätska innan blödning någon instängd luft.

4 Ta bort bromsoket från rotorn och ta bort bromsbeläggen. Pumpa bromshandtaget flera gånger och observera kolvarna när de sträcker sig och dra i bromsoket. Om kolvarna inte dras, isär tjocklek och rensa ut alla hinder som hindrar kolven från att röra sig ordentligt. Frysta kolvar är den främsta orsaken till broms låsning.

Tips

  • Se till en fabrik servicemanualen specifikt till din motorcykel detaljerade felsökningsmetoder och reparationsanvisningar.
  • Om du känner att du inte har den kompetens som krävs för att korrekt diagnostisera din motorcykel bromssystem, kontakta en fackman.
  • Inte rida din motorcykel om du misstänker att det finns ett problem med bromsarna. En bromsfel kan orsaka en katastrofal förlust av kontroll och kan resultera i personskada eller dödsfall.