Hur man tråd JDM B-20 distributörer

July 30

Den JDM B-20 distributören är en distributör som tillverkas av JDM Motor Corp som användes i 1996 och 1997 Honda Accords, innan Honda skiftat till distributör fria motorer. Distributören på Accord styrd motor timing och tändstiftständföljd. Om distributören baktändningar, är det ett tecken på att den kan behöva ändras. Ändra och anslutning av JDM B-20 distributören är en enkel uppgift som kan göras hemma.

Instruktioner

1 Ta bort bilens negativa batterikabeln med uttaget set.

2 Mark eller märka varje tändkabeln i den ordning de är anslutna till motorn och sedan dra kablarna från fördelarlocket.

3 Använd uttaget inställd för att ta bort fästmuttrar som håller två trådanslutningar till distributören.

4 Ta bort fördelarlocket genom att lossa och ta ut de två skruvarna med en skruvmejsel.

5 Använda en bit krita för att markera positionen för rotorn och distributören.

6 Ta distributören bult med uttaget set och sedan placera den nya distributören på plats, rikta den nya distributören med krita märken som gjordes. Byt distributören fästbulten.

7 Fäst fördelarlock med skruvmejsel och sedan koppla tändkablarna i den ordning som de taggade.

8 Sätt tillbaka de två kabelanslutningarna med Hylsnyckelsats.

9 Byt den negativa batterikabeln.