Vad är skillnaden i ombyggda & Monterade titlar?

January 13

Monterade och ombyggda titlar tilldelas motorfordon av Institutionen för motorfordon i den stat där fordonet är registrerat. Titlarna är märkta för livet av fordonet som antingen monteras eller byggas om.

Rädda

En ombyggd titel tilldelas ett fordon som tidigare hade fått en bärgning titel eftersom fordonet förklarades en total förlust efter en olycka, eller det greps och såldes till en bärgningsföretag. En sammansatt titel tilldelas ett fordon klassas som ny eftersom det byggdes med hjälp av delar bärgats från ett antal fordon. Till exempel kräver Michigan DMV ett monterat fordon bestå av delar från minst två bärgade fordon.

VIN

En ombyggd titel tilldelas ett befintligt fordon som tidigare hade fått en bärgning titel. Däremot är en sammansatt titel tilldelas som om fordonet är nytt, och tilldelas en ny Vehicle Identification Number.

inspektioner

I de flesta stater ombyggda och monterade fordon måste genomgå kontroll av certifierad personal för att få en titel. Reglerna dessa inspektioner varierar från staten. Fordonsägare som vill få en sammansatt Titeln måste bevisa ägande för de viktigaste komponenterna som används för att bygga bilen.