Vad innebär det gula utrops varningslampa Mean på en Volkswagen bil?

July 14

Vad innebär det gula utrops varningslampa Mean på en Volkswagen bil?


Volkswagens har två instrumentbrädan indikatorlampor som ser ut som utropstecken. De är båda belägna på vägmätaren, och var och en har en annan innebörd.

Däcktryck

Det gula utrops punkt nära centrum av vägmätaren ser ut som ett utropstecken som omges av parenteser. Detta ljus betyder att du bör kontrollera lufttrycket i däcken. När du har kontrollerat luft i däcken och åtgärdas eventuella problem, tryck på "Set" -knappen på instrumentpanelen. Ljuset ska försvinna.

lätta Issues

Utropstecken i det övre högra sidan av vägmätaren är omgiven av en cirkel. Det finns linjer som kommer ut av denna cirkel. Detta ljus betyder att du har en glödlampa ut någonstans. Kontrollera strålkastare, bakljus, dimljus och andra lökar och ersätta utbrända lampor.

Varning

Om dessa indikatorlampor inte går bort efter att du har försökt att åtgärda problemet själv, ta din Volkswagen till en licensierad mekaniker direkt. Körning med felaktiga lampor är inte bara olagligt i de flesta stater, men farligt för dig och andra på vägen. Däck med lågt tryck kan brista, speciellt i varmt väder eller på motorvägen.