Hur man programmerar en Keyless Entry för en 2008 Chevy Silverado

April 10

Ett avlägset, keyless andelssystemet sändare eller RKE sändare styr det nyckellösa låssystemet på din Chevrolet Silverado. Enheten är programmerad till en enskild Silverado hjälp av en uppsättning förfaranden utnyttjar Silverado förare information center ligger nära instrumentpanelen. Detta förenklar programmeringen metoden medan samtidigt förhindrar stöld. Du kan inte få tillgång till förarinformationscentret utan att vrida Silverado på, och det kan inte göras om du inte har tändningsnyckeln.

Instruktioner

1 Sätt din nyckeln i tändningslåset och vrid den medurs för att slå på Silverado tändningen.

2 Tryck på "fordonsinformation knappen" ligger i instrumentpanelen under varvräknaren. Den har en bild av en bil och ett "i" på framsidan och är den andra knappen i klustret. Håll den tills du ser "PRESS V lära om fjärrnyckeln" på displayen.

3 Tryck på "set / reset" knappen tills "FJÄRR viktig lärdom ACTIVE" visas på displayen. Detta är den fjärde och sista knappen i klustret och ser ut som en bock.

4 Klicka på "lås" och "låsa" knapparna på fjärrkontrollen som du vill programmera och håll knapparna ned 15 sekunder. Släpp knapparna när du hör en ringklockan. Du kan programmera upp till åtta olika fjärrkontroller för 2008 Silverado.

5 Vrid tändningsnyckeln till "Off" och ta bort den från Silverado. Detta avslutar programmeringen.