Hur man reparerar en iPod utan ljud

September 27

Hur man reparerar en iPod utan ljud


Om din iPod inte producerar ljud och är inte ansluten till hörlurar, kan volymgränsen vara för lågt. Volymgränsen förhindrar iPod från att spela musik för högt och orsakar hörselskador. Gränsen kan ställas in på vilken nivå som helst, men om det är för låg det begränsar ljuduppspelning. Funktionen använder ett lås för att förhindra justeringar av volymen när en gräns är satt.

Instruktioner

1 För fingret mot iPods klickhjul och framhäva fältet till "Inställningar" på skärmen.

2 Tryck på "Center" på klickhjulet, och framhäva fältet "volymgräns".

3 Tryck på "Center" och ange lösenordet som tidigare använts för att låsa volymen.

4 Flytta fingret medurs över klickhjulet för att flytta den maximala volymen till längst slutet av fältet.

5 Klicka på "Play / Pause" för att spara volymgränsen.