Hur man testar 2002 Ford Taurus syresensorer

March 8

Byta en O2 eller syresensor i din Ford Taurus kan vara en dyr reparation. Sensorerna är inte svårt att ersätta, men de tar lite tid. I de flesta fall kommer en felaktig sensor orsaka kontrollera motorn ljuset att komma på och bilen kan köras grov startar hårt eller stall utan någon uppenbar anledning. Sensorn kan testas med en digital multimeter innan du tar bort den från bilen, hjälper dig att avgöra om det är den verkliga orsaken till din motor elände.

Instruktioner

1 Öppna huven på din Taurus och lokalisera kontakten från O2 givaren till ledningsnätet. Se till att den är tillgänglig men inte dra det ännu.

2 Starta motorn i Taurus och låt den gå tills den är upp till normal arbetstemperatur. Sensorn måste nå 600 grader för att fungera korrekt.

3 Koppla bort ledningsnätets kontaktdon från sensorkontakten och sätt den positiva ledningen på en digital multimeter i kontakten. Placera den negativa ledningen på en solid grund och ställa mätaren till likspänning.

4 Observera avläsning på mätaren som motorn är igång. Avläsningen bör fluktuera snabbt mellan 400 och 500 millivolt DC om sensorn fungerar korrekt. Om det står noll eller inte varierar, är den defekt och måste bytas ut.