Hur man vidarekoppla samtal från en AT & amp; T Fasta till röstbrevlådan

March 20

AT & T tillåter användare att vidarebefordra samtal till ett annat nummer genom att slå en speciell kod. Du kan vidarekoppla samtal till en telefon, eller till en specifik röstbrevlådan som tillhandahålls av företaget eller tjänsten som ger din röstbrevlåda. När du aktiverar vidarekoppling, måste du ringa från AT & T-nummer som samtalen ska vidarebefordras.

Instruktioner

1 Slå "* 72" eller "72 #" från en tryckknapps luren. Ringa 1172 från en roterande telefon.

2 Lyssna efter den andra kopplingston.

3 Ange numret på den linje med telefonsvarare. Det kan vara ett annat telefonnummer eller en särskild röstbrevlåda.

4 Lyssna efter bekräftelsetoner. Du bör höra två pip följt av ringa. När samtalet besvaras, är vidarekoppling påslagen.

5 Testa anslutningen genom att ringa AT & T-numret från en annan linje. Röstbrevlådan ska plocka upp.

Tips

  • Om linjen är upptagen eller inte plocka upp, upprepa steg 1 till 3.
  • Inaktivera vidarekoppling genom att ringa "* 73" eller "73 #" från en tonvalstelefon eller 1173 från en roterande telefon.