Hur man Set Time på en SioScan klocka

March 9

En SkyScan atomur (SioScan hänvisar till den inbyggda termometern i vissa modeller) ställer in tid och datum automatiskt genom att ta emot en korrekt tidssignal från amerikanska National Institute of Standards and Technology. Dock kan din klocka inte ta emot signalen på grund av geografiskt läge eller en närhet till överföring av elektronik som antenn tv och trådlös telefon. Om så är fallet, kan du enkelt ställa in tid och datum manuellt på en SkyScan atomur.

Instruktioner

1 Skjut strömbrytaren till ON.

2 Hitta återställningshålet på baksidan av klockan. Använd gem för att trycka på återställningsknappen i hålet.

3 Ställ in klockan till Sommartid. Skjut lägesväljaren för att låsa. Tryck på / ÅR knappen DST gång för att slå på. En "*" symbolen visas på displayen som indikerar att klockan automatiskt kommer att förändras under sommartid.

4 Skjut lägesväljaren till DATE. Håll år knappen och släpp en gång på rätt år. Håll knappen månad och släpp en gång på rätt månad. Håll Datum knappen och släpp en gång på rätt datum.

5 Skjut lägesväljaren till TID. Håll Hour knappen och släpp en gång på rätt timme och AM / PM. Håll Minute knappen och släpp en gång på rätt minut.